-->

Aandachtsoorten

  • Aandachtsoorten:
  • Met deze rubriek willen we enkele soorten in de aandacht brengen, met name de grauwe vliegenvanger,eikelmuis, kerkuil, zwaluwen en de metselbijen. Deze soorten kunnen best een duwtje in de rug gebruiken.
  • Bij de kerkuil bijvoorbeeld kunnen we vaststellen dat hun broedplaatsen (kerktorens, oude schuren,…) niet of nauwelijks nog toegankelijk zijn. Het wordt voor de kerkuil steeds moeilijker om een geschikte nestplaats te vinden.
  • Bij de eikelmuis is het nog erger gesteld, we kunnen stellen dat deze soort met uitsterven bedreigd is ! En dit vooral door afname van hun geschikt biotoop (boomhaarden, oude schuren voor overwintering,..)
  • Voor de zwaluwen is het ook vijf voor twaalf,… enige aanmoedigingen zijn noodzakelijk om deze luchtacrobaten kansen te geven in onze verstedelijkte omgeving.
  • De metselbijen (solitaire bijtjes) zijn de bestuivers bij uitstek, ze vliegen heel vroeg in het voorjaar en door hun lichaamsbouw zijn ze in staat om ook bij slechtere weersomstandigheden nectar te verzamelen. 
  • De grauwe vliegenvanger heeft nood aan geschikte nestplaatsen in onze stedelijke omgeving, deze onopvallende vogel, laat zich opmerken door behendig vliegen weg te vangen uit de lucht. 

Met deze rubriekjes willen we de lezer attent maken op de aanwezigheid van deze dieren en waar nodig we kunnen helpen bij een verbetering van hun leefomgeving.